top of page
“Dadong shiyu yu Riben Shishuo fangzuo” 《大東世語》與日本《世說》仿作 (Daitô Seigo and the Japanese Shishuo imitations). Yuwai Hanji yanjiu jikan (Journal of the study of Asian classics in Chinese) 1 (2005, Beijing): 251-268.
“Dadong shiyu yu Riben Shishuo fangzuo” 《大東世語》與日本《世說》仿作 (Daitô Seigo and the Japanese Shishuo imitations)

Title:

“Dadong shiyu yu Riben Shishuo fangzuo” 《大東世語》與日本《世說》仿作 (Daitô Seigo and the Japanese Shishuo imitations)

Authors:

author: Qian, Nanxiu

Year:

2005

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page