top of page
“Zhongdian yu Xidian: Xue Shaohui zhi pianwen yongshi” 中典與西典:薛紹徽之駢文用事 (Paralleling the West with China: Xue Shaohui’s [1866-1911] pianwen essays in the reform era). In Zhonguo gudai wenxianxue guoji xueshu yantaohui lunwenji 中國古代文獻學國際學術研討會論文集 (Conference anthology of the international conference on Chinese classics). Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2006. 582-612.
“Zhongdian yu Xidian: Xue Shaohui zhi pianwen yongshi” 中典與西典:薛紹徽之駢文用事 (Paralleling the West with China: Xue Shaohui’s [1866-1911] pianwen essays in the reform era)

Title:

“Zhongdian yu Xidian: Xue Shaohui zhi pianwen yongshi” 中典與西典:薛紹徽之駢文用事 (Paralleling the West with China: Xue Shaohui’s [1866-1911] pianwen essays in the reform era)

Authors:

author: Qian, Nanxiu

Year:

2006

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page