top of page
“Wei-Jin funü yu renlun jianshi” 魏晉婦女與人倫鑑識 (Wei-Jin women and character appraisal). In Zhou Xuchu xiansheng bashi shouchen jinian wenji 周勛初先生八十壽辰紀念文集 (Collected essays in honor of Professor Zhou Xunchu). Edited by Mo Lifeng 莫礪鋒. Beijing: Zhonghua shuju, 2008. 159-173.
“Wei-Jin funü yu renlun jianshi” 魏晉婦女與人倫鑑識 (Wei-Jin women and character appraisal)

Title:

“Wei-Jin funü yu renlun jianshi” 魏晉婦女與人倫鑑識 (Wei-Jin women and character appraisal)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Mo, Lifeng

Year:

2008

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page