top of page
“Lienü zhuan xushi zai Dongya Han wenhua quan de chuanyan yu liubian”《列女傳》敍事在東亞漢文化圈的傳衍與流變 (Transmission and transmutation of the Lienü zhuan narrative in the Sinosphere). In Gaozhu Fengya: Dierjie Nanjing daxue yuwai Hanji yanjiu guoji xueshu yantaohui lunwen ji 縞紵風雅︰第二届南京大學域外漢籍研究國際學術研討會論文集 (Befriending the Book of Songs tradition: Collected essays from the second international conference on Japanese, Korean, and Vietnam classics written in Chinese, held at Nanjing University). Edited by Bian Dongbo 卞東波. Beijing: Zhonghua shuju, 2021 (in press).
“Lienü zhuan xushi zai Dongya Han wenhua quan de chuanyan yu liubian”《列女傳》敍事在東亞漢文化圈的傳衍與流變 (Transmission and transmutation of the Lienü zhuan narrative in the Sinosphere)

Title:

“Lienü zhuan xushi zai Dongya Han wenhua quan de chuanyan yu liubian”《列女傳》敍事在東亞漢文化圈的傳衍與流變 (Transmission and transmutation of the Lienü zhuan narrative in the Sinosphere)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Dongbo, Bian

Year:

2021

Type:

conferencePaper

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page