top of page
“Jiaotian Jian zhi Shishuo fangzuo chutan” 角田簡之《世說》仿作初探 (A tentative study of Tsunoda Ken’s Shishuo imitations). In Fengqi yunyang: Shoujie Nanjing daxue yuwai Hanji yanjiu guoji xueshu yantaohui lunwen ji 風起雲揚︰首屆南京大學域外漢籍研究國際學術研討會論文集 (Wind rising and clouds flying: Collected essays from the first international conference on Japanese, Korean, and Vietnam classics written in Chinese, held at Nanjing University). Edited by Zhang Bowei 張伯偉. Beijing: Zhonghua shuju, 2009. 437-456.
“Jiaotian Jian zhi Shishuo fangzuo chutan” 角田簡之《世說》仿作初探 (A tentative study of Tsunoda Ken’s Shishuo imitations)

Title:

“Jiaotian Jian zhi Shishuo fangzuo chutan” 角田簡之《世說》仿作初探 (A tentative study of Tsunoda Ken’s Shishuo imitations)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Zhang, Bowei

Year:

2009

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page